ไฟตกแต่ง

ไฟเส้น RGB, RGBW LED สำหรับตกแต่ง

มีความยาว 5 เมตร และ 10 เมตร
แรงดันไฟเลี้ยง 12V และ 24VDC