ข้อกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอาร์โมนิกและแรงดันกระเพื่อม

ปัจจุบันมักมีการใช้กระแสไฟฟ้าที่ทำให้รูปคลื่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าของการไฟฟ้าผิดเพี้ยนไปจากรูปคลื่นไฟฟ้าปกติ หรือมีการใช้ไฟฟ้าที่ทำให้มีแรงดันไฟฟ้าตกหรือกระเพื่อม ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นได้รับความเดือดร้อน

การไฟฟ้านครหลวงจึงได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วางข้อกำหนดคุณภาพไฟฟ้าด้านฮาร์มอนิก (Harmonics) และแรงดันกระเพื่อม (Voltage Fluctuation) เพื่อใช้กับการใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยควบคุมไม่ให้มีการรบกวนระบบไฟฟ้าและผู้ที่ใช้ไฟฟ้าร่วมกัน ดังนี้

1. ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ฮาร์มอนิกเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม

2. ข้อกำหนดกฎเกณฑ์แรงดันกระเพื่อมเกี่ยวกับไฟฟ้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 


Copyright ? 2010 www.s2kenterprise.com All rights reserved.

;