BEAUTY

 • ถุงมือยางแบบมีซับใน สีส้ม,เหลือง,ชมพู
 • ใช้กับงานสัมผัสกับอาหารและงานบ้านทั่วไป

 

 

 

 

CANNERS

 • ถุงมือยางแบบไม่มีซับใน สีเนื้อ
 • สำหรับงานสัมผัสกับอาหารและผลไม้
 • รวมทั้งในโรงพยาบาล สามารถ
 • ป้องกันกรดอ่อนๆและไขมันได้เป็นอย่างดี (ขอบม้วน)
Safety Shoes
Eye Protection
Hand Protection
Dust Respirators
Back Support Belt
Hearing Protection
Head Protection
Body Protection
Fall Protection
Safety Containment System
Emergency Shower& Eyewash

กระจกโค้ง

Fire safety/Bin fire
Signs
Exit Signs Light
อุปกรณ์จราจร

 

 

 

SUPER FOOD

 • ถุงมือยางแบบไม่มีซับใน สีน้ำเงิน
 • สำหรับใช้ในงานสัมผัสกับอาหาร ผลไม้
  (ขอบปลายหยัก)

 

 

 

 

EXTRA 75

 • ถุงมือยางแบบมีซับใน สีดำ
 • มีความหนาและความยาวเป็นพิเศษสำหรับใช้ในงาน
  (ขอบปลายหยัก)
 

 

HAND GLOVES

 • ถุงมือยางแบบมีซับใน สีส้ม
 • ใช้ในงานสัมผัสกับอาหาร และงานบ้านทั่วไป

 

 

 

LATEX

 • ถุงมือยางประเภทใช้แล้วทิ้ง ชนิดมีแป้ง และไม่มีแป้ง
 • สีเนื้อ และ สีน้ำเงิน
  (100 ชิ้นต่อกล่อง)

 

 

 

 

Copyright © 2010 www.s2kenterprise.com All rights reserved.