ตู้กันน้ำพลาสติก

NANO-11

NAANO-22

 

CodeDimension (mm.)PackingColor

NANO-11W

118.5 x 168 x 92

20 pcs.

ขาว
NANO-22W186 x 237 x 12510 pcs.ขาว

ตู้กันน้ำพลาสติก มีที่กันฝน

NANO-101

NANO-102

NANO-103

 

Code

Dimension (mm.)

Packing

Color

NANO-101G/W209.5 x 318 x 1511 pcs.เทา / ขาว
NANO-102G/W328 x 322 x 1601 pcs.เทา / ขาว
NANO-103G/W324 x 414 x 1701 pcs.เทา / ขาว

ตู้กันน้ำพลาสติก

NANO-104W/G

Code

Dimension (mm.)

PackingColor

NANO-104W/G

390 x 541 x 2011 pcs.ขาว/เทา

ตู้กันน้ำพลาสติก ฝาใส (PC)

NANO-11C

NANO-22C

Code

Dimension (mm.)PackingColor
NANO-11CW118.5 x 168 x 9220 pcs.ขาว
NANO-22CW186 x 237 x 12510 pcs.ขาว

ตู้กันน้ำพลาสติก มีที่กันฝน - ฝาใส (PC)

NANO-101C

NANO-102C

NANO-103C

NANO-104CW/CG

Code

Dimension (mm.)PackingColor
NANO-101CG/CW209.5 x 318 x 1511 pcs.เทา / ขาว
NANO-102CG/CW328 x 322 x 1601 pcs.เทา / ขาว
NANO-103CG/CW324x 414 x 1701 pcs.เทา / ขาว
NANO-104CW/CG390 x 541 x 2011 pcs.ขาว(ฝาใส)/เทา(ฝาใส)